Soal TKD untuk Latihan Tes BUMN dan CPNS Beserta Jawabannya

Ilustrasi Contoh Soal Bahasa Indonesia
Ilustrasi contoh soal TKD (Foto: iStock)

Tes Kompetensi Dasar (TKD) merupakan salah satu tes yang akan diujikan kepada pelamar pekerjaan termasuk di instansi pemerintah seperti BUMN dan CPNS. Tes jenis ini bukanlah tergolong sulit walaupun memiliki beberapa materi inti.

Di antaranya berupa tes kemampuan dasar yang membahas tentang sinonim, antonim, analogi verbal dan pengelompokkan kata. Kemudian ada kemampuan numerik berupa aritmatika, deret angka dan huruf, serta soal bercerita. Terakhir ada kemampuan logika yang meliputi analisa, angka, penalaran logis dan spasial.

Inilah contoh soal TKD untuk tes BUMN dan CPNS yang merujuk pada buku Pedoman Sukses: Menghadapi Soal-soal Tes Masuk BUMN 2023/2024 diterbitkan oleh Jenny Ika Misela.

Contoh Soal TKD Kemampuan Verbal

1. Mukjizat = .....

A. Keramah
B. Kekuatan
C. Karomah
D. Kesaktian
E. Ilmu Gaib

Jawaban: C

2. Ambiguitas = .....

A. Batas ambang
B. Ketidakcocokan
C. Salah
D. Makna ganda
E. Perbedaan

Jawaban: D

3. Bibliografi = .....

A. Cerita
B. Tulisan sejarah
C. Kitab kuno
D. Sejarah penulis
E. Daftar pustaka

Jawaban: D

4. Insinuasi = .....

A. Imunisasi
B. Keadaan genting
C. Kondisi tidak mengenakan
D. Sindiran
E. Tanpa arah

Jawaban: D

5. Tunagrahita = .....

A. Cacat mata
B. Cacat tubuh
C. Cacat perasaan
D. Cacat mental
E. Tidak memiliki tempat tinggal

Jawaban: D

6. Genjah = .....

A. Loyo
B. Lemah
C. Melemah
D. Cepat berubah
E. Tak terprediksi

Jawaban: D

7. Ekskavasi = .....

A. Penghasilan
B. Penggalian
C. Pengangkutan
D. Tangga elevator
E. Pertolongan

Jawaban: B

8. Iterasi = .....

A. Interaksi
B. Hubungan
C. Perulangan
D. Identifikasi
E. Sublimasi

Jawaban: C

9. Galat = .....

A. Penglihatan
B. Kesalahpahaman
C. Kekacauan
D. Keliru
E. Kemarahan

Jawaban: D

10. Aporisma = .....

A. Maksimal
B. Menjalar
C. Mobilitas
D. Kinerja
E. Kira-kira

Jawaban: D

11. Dehidrasi = .....

A. Kekurangan cairan otak
B. Kekurangan cairan tubuh
C. Penyerapan air tanah
D. Penambahan
E. Pengerucutan

Jawaban: B

12. Porto = .....

A. Mahal
B. Pengeluaran
C. Semangat
D. Biaya
E. Pertambahan

Jawaban: D

13. Serebrum = .....

A. Bagian otak
B. Otak kecil
C. Saraf otak
D. Otak besar
E. Batang otak

Jawaban: D

14. Mobilitas = .....

A. Berjalan
B. Peluncuran
C. Pembentukan
D. Gerak
E. Pemindahan

Jawaban: D

15. Aberasi = .....

A. Pengelompokan
B. Perkelahian
C. Peleraian
D. Permasalahan
E. Penyimpangan

Jawaban: E

16. Epigon = ......

A. Fosil
B. Flora
C. Maestro
D. Master
E. Fauna

Jawaban: C

17. Absurd >< .....

A. Membingungkan
B. Tidak Masuk akal
C. Terhubung
D. Bermakna ganda
E. Masuk akal

Jawaban: E

18. Canggih >< .....

A. Sederhana
B. Produk Lama
C. Hebat
D. Kuno
E. Kekurangan

19. Prominen >< .....

A. Berlebihan
B. Tanggung
C. Fluktuatif
D. Biasa
E. Kekurangan

Jawaban: D

20. Rektor:Kepala Sekolah = Dosen: .....

A. Bendaharawan
B. Guru
C. Murid
D. Mahasiswa
E. Wali

Jawaban: B

21. Tape:Ragi = ....:.....

A. Antiseptik:Yodium
B. Kuman:Penicilin
C. Obat:Aspirin
D. Pasta gigi:Fluor
E. Minuman:Soda

Jawaban: A

22. Pena:Tinta:Kertas = .....

A. Pensil:Arang:Kertas
B. Mulut:Gigi:Makanan
C. Kapur:Batu:Papan tulis
D. Cat:Kaleng:Tembok
E. Kuas: Cat: Tembok

Jawaban: E

Contoh Soal TKD Kemampuan Numerik

23. 12 adalah 150% dari .....

A. 4
B. 8
C. 16
D. 20
E. 10

Jawaban: B

24. 24,054 : 0,06 = .....

A. 4.009
B. 40,09
C. 490,9
D. 400,9
E. 40,09

Jawaban: D

25. Jika X = berat total p kotak yang masing-masing beratnya q kg dan Y = berat total q yang masing-masing beratnya p kg, maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. 2X > 2Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Jawaban: B

26. 2X = 64 dan 3Y = 81 maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. XY > Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak bisa ditentukan

Jawaban: A

27. Jika X = -(36) dan Y = (-3)6 maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. XY > Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak bisa ditentukan

Jawaban: D

28. Jika W,X,Y, dan Z adalah bilangan 4, operasi yang tidak sama dengan W(X + Y + Z) adalah .....

A. WX + WY + WZ
B. WX + (Y + Z)W
C. W (X + Z) + WY
D. (X + Y + Z)W
E. WX + X + Y + Z

Jawaban: E

29. Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat dan Y = 30 derajat, maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. 2X > 2Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Jawaban: B

30. Jika X = harga 1 kg semen dan Y = harga 1 kg paku, maka

A. X > Y
B. X = Y
C. 2X > 2Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Jawaban: E

31. Bambang meninggalkan kota A pukul 06.15 dan sampai di kota B pukul 09.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km.jam dan beristirahat satu jam untuk makan, jarak kota A dan kota B adalah .....

A. 180 km
B. 210 km
C. 90 km
D. 175 km
E. 135 km

Jawaban: B

32. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk empat mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85?

A. 86
B. 84
C. 80
D. 85
E. 82

Jawaban: E

33. Tinggi tabung P dua kali tinggi Q dan jari-jarinya setengah dari tabung Q. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah .....

A. 1 : 4
B. 1 : 1
C. 4 : 1
D. 1 : 2
E. 2 : 1

Jawaban: D

Contoh Soal TKD Kemampuan Analitik

34. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal daripada harga emas, harga emas lebih mahal dari harga sayur-mayur, dan harga daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan .....

A. Sayur-mayur lebih mahal daripada daging lokal.
B. Daging lokal lebih mahal daripada daging impor.
C. Daging impor lebih mahal daripada daging lokal.
D. Beras lebih mahal daripada daging impor.

Jawaban: C

35. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah .....

A. Ikan kakap merah dan udang
B. Bandeng dan kakap merah
C. Ikan tuna dan bandeng
D. Udang dan bandeng

Jawaban: A

Itulah beberapa contoh soal TKD yang bisa dipelajari untuk latihan sebelum pelaksanaan tes sesungguhnya. Semoga membantu ya detikers!Simak Video "Kisah Bocah di Palembang Berjualan Kripik Demi Hidupi 3 Adiknya"
34. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal daripada harga emas, harga emas lebih mahal dari harga sayur-mayur, dan harga daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan ..... 35. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah .....

Tes Kompetensi Dasar (TKD) merupakan salah satu tes yang akan diujikan kepada pelamar pekerjaan termasuk di instansi pemerintah seperti BUMN dan CPNS. Tes jenis ini bukanlah tergolong sulit walaupun memiliki beberapa materi inti.

Di antaranya berupa tes kemampuan dasar yang membahas tentang sinonim, antonim, analogi verbal dan pengelompokkan kata. Kemudian ada kemampuan numerik berupa aritmatika, deret angka dan huruf, serta soal bercerita. Terakhir ada kemampuan logika yang meliputi analisa, angka, penalaran logis dan spasial.

Inilah contoh soal TKD untuk tes BUMN dan CPNS yang merujuk pada buku Pedoman Sukses: Menghadapi Soal-soal Tes Masuk BUMN 2023/2024 diterbitkan oleh Jenny Ika Misela.

Jawaban: C

2. Ambiguitas = .....

A. Batas ambang
B. Ketidakcocokan
C. Salah
D. Makna ganda
E. Perbedaan

Jawaban: D

3. Bibliografi = .....

A. Cerita
B. Tulisan sejarah
C. Kitab kuno
D. Sejarah penulis
E. Daftar pustaka

Jawaban: D

4. Insinuasi = .....

A. Imunisasi
B. Keadaan genting
C. Kondisi tidak mengenakan
D. Sindiran
E. Tanpa arah

Jawaban: D

5. Tunagrahita = .....

A. Cacat mata
B. Cacat tubuh
C. Cacat perasaan
D. Cacat mental
E. Tidak memiliki tempat tinggal

Jawaban: D

6. Genjah = .....

A. Loyo
B. Lemah
C. Melemah
D. Cepat berubah
E. Tak terprediksi

Jawaban: D

7. Ekskavasi = .....

A. Penghasilan
B. Penggalian
C. Pengangkutan
D. Tangga elevator
E. Pertolongan

Jawaban: B

8. Iterasi = .....

A. Interaksi
B. Hubungan
C. Perulangan
D. Identifikasi
E. Sublimasi

Jawaban: C

9. Galat = .....

A. Penglihatan
B. Kesalahpahaman
C. Kekacauan
D. Keliru
E. Kemarahan

Jawaban: D

10. Aporisma = .....

A. Maksimal
B. Menjalar
C. Mobilitas
D. Kinerja
E. Kira-kira

Jawaban: D

11. Dehidrasi = .....

A. Kekurangan cairan otak
B. Kekurangan cairan tubuh
C. Penyerapan air tanah
D. Penambahan
E. Pengerucutan

Jawaban: B

12. Porto = .....

A. Mahal
B. Pengeluaran
C. Semangat
D. Biaya
E. Pertambahan

Jawaban: D

13. Serebrum = .....

A. Bagian otak
B. Otak kecil
C. Saraf otak
D. Otak besar
E. Batang otak

Jawaban: D

14. Mobilitas = .....

A. Berjalan
B. Peluncuran
C. Pembentukan
D. Gerak
E. Pemindahan

Jawaban: D

15. Aberasi = .....

A. Pengelompokan
B. Perkelahian
C. Peleraian
D. Permasalahan
E. Penyimpangan

Jawaban: E

16. Epigon = ......

A. Fosil
B. Flora
C. Maestro
D. Master
E. Fauna

Jawaban: C

17. Absurd >< .....

A. Membingungkan
B. Tidak Masuk akal
C. Terhubung
D. Bermakna ganda
E. Masuk akal

Jawaban: E

18. Canggih >< .....

A. Sederhana
B. Produk Lama
C. Hebat
D. Kuno
E. Kekurangan

19. Prominen >< .....

A. Berlebihan
B. Tanggung
C. Fluktuatif
D. Biasa
E. Kekurangan

Jawaban: D

20. Rektor:Kepala Sekolah = Dosen: .....

A. Bendaharawan
B. Guru
C. Murid
D. Mahasiswa
E. Wali

Jawaban: B

21. Tape:Ragi = ....:.....

A. Antiseptik:Yodium
B. Kuman:Penicilin
C. Obat:Aspirin
D. Pasta gigi:Fluor
E. Minuman:Soda

Jawaban: A

22. Pena:Tinta:Kertas = .....

A. Pensil:Arang:Kertas
B. Mulut:Gigi:Makanan
C. Kapur:Batu:Papan tulis
D. Cat:Kaleng:Tembok
E. Kuas: Cat: Tembok

Jawaban: E

Contoh Soal TKD Kemampuan Numerik

23. 12 adalah 150% dari .....

A. 4
B. 8
C. 16
D. 20
E. 10

Jawaban: B

24. 24,054 : 0,06 = .....

A. 4.009
B. 40,09
C. 490,9
D. 400,9
E. 40,09

Jawaban: D

25. Jika X = berat total p kotak yang masing-masing beratnya q kg dan Y = berat total q yang masing-masing beratnya p kg, maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. 2X > 2Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Jawaban: B

26. 2X = 64 dan 3Y = 81 maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. XY > Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak bisa ditentukan

Jawaban: A

27. Jika X = -(36) dan Y = (-3)6 maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. XY > Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak bisa ditentukan

Jawaban: D

28. Jika W,X,Y, dan Z adalah bilangan 4, operasi yang tidak sama dengan W(X + Y + Z) adalah .....

A. WX + WY + WZ
B. WX + (Y + Z)W
C. W (X + Z) + WY
D. (X + Y + Z)W
E. WX + X + Y + Z

Jawaban: E

29. Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat dan Y = 30 derajat, maka .....

A. X > Y
B. X = Y
C. 2X > 2Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Jawaban: B

30. Jika X = harga 1 kg semen dan Y = harga 1 kg paku, maka

A. X > Y
B. X = Y
C. 2X > 2Y
D. X < Y
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Jawaban: E

31. Bambang meninggalkan kota A pukul 06.15 dan sampai di kota B pukul 09.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km.jam dan beristirahat satu jam untuk makan, jarak kota A dan kota B adalah .....

A. 180 km
B. 210 km
C. 90 km
D. 175 km
E. 135 km

Jawaban: B

32. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk empat mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85?

A. 86
B. 84
C. 80
D. 85
E. 82

Jawaban: E

33. Tinggi tabung P dua kali tinggi Q dan jari-jarinya setengah dari tabung Q. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah .....

A. 1 : 4
B. 1 : 1
C. 4 : 1
D. 1 : 2
E. 2 : 1

Jawaban: D

Contoh Soal TKD Kemampuan Analitik

34. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal daripada harga emas, harga emas lebih mahal dari harga sayur-mayur, dan harga daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan .....

A. Sayur-mayur lebih mahal daripada daging lokal.
B. Daging lokal lebih mahal daripada daging impor.
C. Daging impor lebih mahal daripada daging lokal.
D. Beras lebih mahal daripada daging impor.

Jawaban: C

35. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Hidangan yang menarik dan bergizi adalah .....

A. Ikan kakap merah dan udang
B. Bandeng dan kakap merah
C. Ikan tuna dan bandeng
D. Udang dan bandeng

Jawaban: A

Itulah beberapa contoh soal TKD yang bisa dipelajari untuk latihan sebelum pelaksanaan tes sesungguhnya. Semoga membantu ya detikers!

(csb/csb)
Melati Putri Arsika - detikSumbagsel